English

Giải Pháp Dành Cho Giáo Dục

Phần mềm dùng cho Đại học

Vấn đề lớn các trường học, cao đẳng hay đại học là cơ sở dữ liệu khổng lồ với lượng thông tin lớn và nhiều tài liệu lưu trữ nhiều năm theo cách truyền thống. Bất kể là tổ chức giáo dục công hay tư nhân, việc quản lý thông tin và dữ liệu là nhu cầu vô cùng thiết yếu. Việc lưu trữ tài liệu thủ công tiêu tốn nhiều thời gian. Hơn một nửa thời gian làm việc bị lãng phí cho những phần việc nhàm chán này, trong khi các công việc quan trọng khác vẫn còn dang dở.

Phần mềm dùng cho Đại học