English

Phần Mềm Quản Lý Dùng Cho Trường Đại Học

Tính năng

Phần mềm ưu việt giúp quản lý hệ thống liên kết giữa các Khoa trong trường
Quyền truy cập bảo mật, Quyền quản trị và quyền truy cập theo mô-đun
Tùy chỉnh theo mô hình riêng biệt của các trường đại học hoặc tổ chức giáo dục khi áp dụng
Mô-đun kết nối giữa các Giảng viên, Sinh viên và Nhân viên trong trường
Các chức năng được tích hợp đầy đủ chạy trên nền tảng web, có thể kết nối với hệ thống lưu trữ đám mây.
Loại bỏ các lỗi về quản lý và sai sót khi thao tác với dữ liệu theo cách truyền thống
Xuất báo cáo, Biên lai và Bản nháp tại tất cả các mô-đun chức năng
Loại bỏ công việc thủ công nhàm chán trên giấy
Cung cấp bảo mật thông tin và dữ liệu