English

HRMS

Tính năng

Tính năng của HRMS
Tính năng Quản lý Phép, Vắng mặt, Nghỉ bù
Quản lý Ca làm việc
Điều chỉnh quy định nghỉ phép
Quản lý thông tin nhân viên (Nhân sự)
Nghỉ bù
Thông tin nguồn lực nhân sự
Hệ thống quản lý năng suất làm việc hiệu quả
Kế hoạch Phát triển và Đánh giá
Hệ thống bảng lương linh hoạt
Thông tin quản trị Nhân sự
Báo cáo và Phân tích Nhân sự
Lấy dữ liệu từ máy chấm công hoặc máy chấm công vân tay
Lợi ích chính của HRMS
Mô-đun WYS HRMS là một nền tảng toàn diện với các mô-đun tích hợp hoàn chỉnh, trợ giúp nhân viên và nhóm nhân viên Nhân sự, giúp quản lý năng suất lao động.
Với các chức năng Nhân sự, toàn bộ các dữ liệu về nhân viên sẽ có trong tay bạn chỉ với 1 lần nhấp chuột.
Phần mềm giúp quản lý Chấm công, Vắng mặt, và Phép nghỉ
Quản lý Nghỉ bù và Thanh toán
Giúp cải thiện năng suất lao động.
Mô-đun WYS HRMS quản lý các hoạt động chính của Nhân Sự.