English

WYS ERP

Tính năng

WYS ERP là một bộ giải pháp ERP trọn gói bao gồm tất cả các tính năng
WYS ERP phù hợp để triển khai cho các doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc quản lý và điều hành cũng như gặp trở ngại trong việc mở rộng hệ thống. Hiện tại WYS ERP đã có sẵn các modul để triển khai cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Phân phối, Bán lẻ và Sản xuất.
WYS ERP bao gồm modul Quản lý đơn hàng, POS, Quản lý Hàng tồn kho, Quản lý Mua hàng, Quản lý xuất nhập Kho, Quản lý Sản xuất, Xây dựng Định mức nguyên vật liệu (BOM), Lập kế hoạch yêu cầu vật liệu (MRP) và Tài chính kế toán.
WYS ERP được thiết kế linh hoạt để dễ dàng tùy chỉnh theo Quy trình sản xuất kinh doanh riêng của từng doanh nghiệp.
WYS đã triển khai ERP để phân phối cho hơn tám trăm khách hàng trên toàn cầu.
Hệ thống báo cáo thống kê phong phú đa dạng và dễ dàng tùy chỉnh theo yêu cầu của từng doanh nghiệp.
WYS ERP là một công cụ hiệu quả giúp công ty tăng trưởng bền vững bằng cách tăng năng xuất lao động và quản lý tốt và tối ưu hóa các nguồn lực.
Bằng cách quản lý và phân tích cơ sở dữ liệu được thu thập hàng ngày, hệ thống cung cấp đầy đủ thông tin hữu ích và kịp thời giúp lãnh đạo ra quyết định để xử lý công việc một cách hiệu quả.