English

Trafficop

Tính năng

Một số lợi ích phần mềm giải pháp Traffic Ticketing mang lại:
Hệ thống không sử dụng tiền mặt
Phần mềm giải pháp số hóa Biên bản vi phạm sẽ giúp cảnh sát giao thông thực thi luật giao thông.
Mô-đun tự động tạo mức tiền phạt
Tự động lựa chọn phần phạm tội và phí phạt được tính dựa trên tính chất của hành vi vi phạm.
Lưu trữ lịch sử phạm tội của tài xế & xe
Phát hiện –
  • Xe trộm cắp/đáng ngờ
  • Tài xế/xe tham gia hoạt động phạm tội
  • Giấy phép/xe đã bị đình chỉ/hủy hoặc xe cũ nát
  • Giấy tờ giả mạo/hết hạn
Tích hợp với hệ thống Towing

Ứng dụng này sẽ đưa ra cảnh báo tới người dân dễ dàng hơn, và giúp cảnh sát giảm bớt vi phạm giao thông. Thông qua các phần mềm giải pháp số hóa Biên bản vi phạm cho người vi phạm giao thông, cảnh sát giao thông có thể đưa ra mức Tiền phạt giao thông kỹ thuật số cho những người vi phạm luật và lưu hồ sơ theo dõi tất cả các vi phạm, giúp dễ dàng kiểm tra các chi tiết của xe và tài xế không cần luôn mang theo giấy tờ bên mình.