English

Giải Pháp Quản Lý Hành Chính

Cảnh sát phỏng vấn
Cảnh sát phỏng vấn

Giải pháp tích hợp cho Hệ thống Điều tra-Phỏng vấn của cảnh sát, cung cấp Giải pháp trên thiết bị di động Android & iOS, đồng bộ hóa với máy chủ Web, thu âm,

Tìm hiểu thêm »